Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VIL : flexibele stroomvoorziening voor verduurzaming van binnenvaart

Foto Vlaamse Waterweg NV

De binnenvaart heeft nood aan meer, maar vooral ook flexibelere stroomvoorziening. Met  ‘Floating Battery’, dat binnen het VIAVIA project van de Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken wordt opgezet, wil VIL mobiele batterijcontainers inzetten.

Deze containers hebben twee doelen: stroomvoorziening tijdens het aanmeren en laadinfrastructuur voor batterij-elektrische schepen. Tweeëntwintig bedrijven zetten mee hun schouders onder dit project. Het bevoorraden van binnenschepen met stroom terwijl ze aan wal stilliggen en daardoor dus geen dieselgeneratoren moeten gebruiken, heeft een positieve invloed op de uitstoot en de geluidsoverlast. Met de komst van de eerste batterij-elektrische binnenschepen zal de nood aan stroom en extra laadpunten de komende jaren alleen maar toenemen.

Elke ligplaats uitrusten met vaste infrastructuur is onhaalbaar, zelfs op termijn. Zeker bij kleinere terminals is de grote investering niet haalbaar of nuttig en zijn andere oplossingen nodig.

Stroom brengen waar nodig

Floating Battery biedt hier soelaas. De batterijtechnologie is immers al vergevorderd en het aanbod aan batterijcontainers groeit. In dit VIL-project zal onderzocht en getest worden of deze opties een flexibele oplossing kunnen vormen op plaatsen waar geen vaste stroomvoorzieningen mogelijk zijn.

VIAVIA: groene binnenvaart

Dit project kadert binnen VIAVIA en wordt financieel mee gesteund door de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. VIAVIA staat voor ‘Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak’.

“Het groeiend aantal elektrische binnenschepen vragen om extra stroomvoorziening. Vanuit de Vlaamse overheid willen we die uitdaging zo efficiënt mogelijk aanpakken. Dit VIL-project past dan ook volledig in de aanpak van het VIAVIA-project waarin we vrachtvervoer, onder andere via de binnenvaart, duurzamer willen organiseren. Met dit project gaan we voor concrete resultaten waar bedrijven snel mee aan de slag kunnen. Daarom heb ik ook niet geaarzeld om dit project van VIL mee te steunen”, aldus de Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare
Werken.

Power-as-a-service

Er zullen verschillende types batterijen en supercondensatoren vergeleken worden. Het doel is om een concept uit te werken voor een multi-use powerstation voor het opladen van batterijcontainers in synergie met andere toepassingen. VIL wil op die manier power-as-a-service voor de binnenvaartsector mogelijk maken, dit met digitale ondersteuning voor reservatie en betaling.

“Oplossing zonder complexe infrastructuurwerken”

Boluda Towage, een koploper in het verduurzamen van haar vloot, is één van de deelnemers aan dit project. “In sommige havens zijn  leepbootsteigers gevestigd op locaties waar het aansluiten op walstroom niet eenvoudig is. Floating Battery biedt een oplossing waarbij walstroom naar deze locaties kan worden gebracht zonder grootschalige of complexe infrastructuurwerkzaamheden”, aldus Stijn Van Beneden, Fleet & Innovation Manager, Boluda.

Projectdeelnemers: Cinvio, De Wit Bunkering, Gosselin, Brabo, 247 Energy, De Vlaamse Waterweg , PoAB, C-battery, Zénobe, Boluda, POM Limburg, DGA shipping, Naval Barging, Victrol Chartering, Port Of Limburg, ZULU Associates, WeBarge, ABEE Group, PON Energy
Rental NV, Ziero, Mobix en Arabel.

Over VIL

VIL staat voor Vlaanderen, Innovatie en Logistiek.
VIL is als speerpuntcluster hét aanspreekpunt voor innovatie in de logistiek in Vlaanderen.
De doelstelling is het creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor de
bedrijven. VIL vertegenwoordigt bijna 700 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande
strategische partners en een netwerk aan contacten in binnen- en buitenland.Meer informatie
over VIL: www.vil.be

Foto Vlaamse Waterweg NV

Deel dit artikel