Vlaams minister Hilde Crevits bereidt maatregelen voor om Oekraïners te begeleiden naar de arbeidsmarkt en voorziet in financieringsmogelijkheden voor bedrijven

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits bereidt maatregelen voor in het kader van de Oekraïne-crisis. Het is de bedoeling om vluchtelingen die willen werken met taal- en andere opleidingen vanaf april te begeleiden naar een job.

Daarnaast trekken we het budget op voor de overbruggingsleningen voor bedrijven die zware hinder ondervinden van de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog.

"Al meer dan 2,5 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. Het zou kunnen dat zo'n 120.000 vluchtelingen naar hier zullen komen. We bereiden ons stap per stap voor.

Deze groep bestaat vooral uit vrouwen en kinderen. We gaan er van uit dat ongeveer de helft ook aan de slag wil gaan. Uiteraard moeten we hen de nodige tijd en ruimte geven om op rust te kunnen komen na zo'n traumatische ervaring.

Voor zij die wel snel aan de slag willen gaan, plannen we vanaf april een goede begeleiding in de zoektocht naar een job en voorzien we in extra taal- en andere opleidingen." – Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits

Onthaalpagina bij VDAB

VDAB staat klaar om snel voor de matching met werkgevers en beroepssectoren te zorgen. Daarom komt er nog deze week een onthaalpagina bij VDAB waar werkgevers hun openstaande vacatures kunnen aanmelden en waar Oekraïners zelf ook vlot passende vacatures kunnen vinden.

Op de pagina zal ook verwezen worden naar het ondersteuningsaanbod waarop werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen tijdens de aanwerving en tewerkstelling.

Heel wat sectoren hebben knelpuntvacatures waar snelle inzetbaarheid mogelijk is. Denk maar aan de dienstenchequebedrijven, de landbouwsector of de horeca.

Daarnaast is het ook zo dat er ook Oekraïners met een hogere scholingsgraad en/of relevante werkervaring zich zullen kunnen aanmelden voor bijvoorbeeld bepaalde IT- of ingenieursberoepen. Waar mogelijk zullen die competenties dan ook snel gevaloriseerd worden.'

Overbruggingslening

Naast maatregelen om mensen snel aan de slag te helpen, neemt minister Crevits ook maatregelen om bedrijven in deze crisis te ondersteunen.

De huidige overbruggingslening is ook toegankelijk voor bedrijven die zware hinder ondervinden door de oorlog en daardoor op korte termijn in financieringsproblemen dreigen te komen.

Met die overbruggingslening kunnen bedrijven hun verhoogde vaste kosten tijdelijk betalen. De lening heeft een rente van 1% en heeft een looptijd van 24 of 36 maanden afhankelijke van de hoogte van het bedrag. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren.

Om in te spelen om de liquiditeitsnoden van de bedrijven zal minister Crevits bijkomend 100 miljoen euro aan leningscapaciteit ter beschikking stellen. Ook zullen in de nodige waarborgmogelijkheden voorzien worden.'