Het is een oud zeer: investeerders die een bedrijf willen opstarten of uitbreiden of overheden die een nieuwe weg of zwembad willen bouwen, klagen over de lange, dure en soms onzekere administratieve weg die ze moeten afleggen voor ze over alle vergunningen beschikken.

De bedrijfswereld klopt daarom al jaren op dezelfde nagel: maak werk van snellere en eenvoudigere procedures en zorg voor de integratie van de bouw- en milieuvergunning. De regering Peeters-II beloofde jaren geleden al de bouw- en milieuvergunning in elkaar te laten vloeien in een omgevingsvergunning. De kabinetten van milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) werkten de nieuwe regeling uit.

Wat gebeurt er concreet? Projecten waar een bouw- en milieuvergunning voor nodig is, moeten maar één aanvraag indienen en één procedure doorlopen. Op die manier worden tegenstrijdige adviezen vermeden en wordt de beslissingstermijn korter. "Een gewone procedure zal voortaan 120 dagen duren, een vereenvoudigde procedure 60 dagen", aldus Schauvliege. Omdat de milieueffectenrapportage samen met de vergunningsaanvraag zal lopen, wordt de procedure in bepaalde gevallen met maanden ingekort.

De vergunning wordt ook permanent, terwijl de huidige milieuvergunning voor 20 jaar geldt en de uitbater daarna telkens een nieuwe vergunning moet aanvragen. De permanente vergunning wordt ook kosteloos. Nu kost een doorsnee vergunningsaanvraag al snel 4.000 euro. "Een permanente vergunning verhoogt de rechtszekerheid. Maar het betekent niet dat er geen controles of evaluaties meer zullen zijn. Alleen zal het de overheid zijn die naar de vergunningshouders moet stappen in plaats van omgekeerd", aldus Schauvliege.

Het ontwerpdecreet rond de omgevingsvergunning vertrekt nu naar de verschillende adviesraden. Die hebben 45 dagen om advies te geven. Later moet de tekst ook nog naar de Raad van State en nadien wacht ook nog de behandeling in het parlement. Minister Schauvliege hoopt om de omgevingsvergunning zoals gepland in 2014 te kunnen invoeren. "We rekenen er natuurlijk op dat iedereen die in het verleden kritiek had op het uitblijven van de omgevingsvergunning er ook zal voor zorgen dat het snel wordt goedgekeurd", aldus minister-president Kris Peeters.

Peeters hoopt ook dat de critici nu stoppen met de klagen over de gebrekkige en aanslepende procedures in Vlaanderen. "Ik hoop dat men die grijsgedraaide plaat nu stopt. Eindelijk kunnen we nu de historische woorden zeggen: 'zet die plaat af'", klonk het. Minister Schauvliege vult aan: "dit bewijst dat het de Vlaamse regering menens is om een investeringsregering te zijn".

(belga/vrt)