Vorig jaar zijn er 1.140 jobs bijgekomen in de regio Antwerpen, Mechelen en Kempen die volledig te danken zijn aan de steunmaatregel 'ontwrichte zone'. Dat is een record.

Een bedrijf dat een investering doet binnen deze zone, moet twee jaar lang minder bedrijfsvoorheffing betalen. Het voordeel betekent een besparing van 4 tot 5% op de loonkosten.

"De steunmaatregel voor onze regio stopt op 31 oktober. Net nu we met de hoogste lonen in 40 jaar zitten. We roepen de Vlaamse en federale regering op om de steun voor zeker 2 jaar te behouden", zegt Tom Laveren van Voka Mechelen-Kempen.

Sinds mei 2015 zijn de zones Turnhout en Genk erkend als ontwrichte zone. Als gevolg van de sluiting van onder meer de Heinz-ketchupfabriek, de vele ontslagen bij lampenfabrikant Philips en de sluiting van Ford Genk. In 2017 werd ook de steunzone Zaventem-Vilvoorde erkend.

"In volle coronaperiode is de steunmaatregel en -zone verlengd tot oktober 2022. Een hele goede beslissing. Voor de zone Turnhout zijn er, sinds 2015, 4.259 jobs bijgekomen", zegt Tom Laveren. "Zo’n aanvraag is vrij eenvoudig. Vaak dienen bedrijven hun dossier in, om één dag later al goedkeuring te krijgen."

  

Op het kaartje hierboven is het te zien: als een bedrijf in de steunzone Turnhout, Genk of Zaventem-Vilvoorde ligt, komt het in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Een bedrijf moet twee jaar lang minder bedrijfsvoorheffing betalen. Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 tot 5% op de loonkosten.

De investering moet wel rechtstreeks leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen.

“Net dat is essentieel. Onze ondernemers betalen nu de hoogste lonen uit in 40 jaar. De steunmaatregel ontwrichte zone geeft hen ademruimte. Maar daar staat ook een duidelijk engagement van de bedrijven tegenover. Met die steun moeten ze investeren in jobs. Jobs die hier in de regio blijven", zegt Laveren. "We pleiten daarom voor het behoud van de steunmaatregel. Zeker voor twee jaar."

Voka Mechelen-Kempen en Voka Limburg hebben hiervoor een oproep gedaan aan de bevoegde ministers Vincent Van Peteghem en Jo Brouns. 

Exit uit België

"We zien nog bijkomende argumenten om de steunmaatregel te behouden. We moeten investeringen blijven aanwakkeren. Uit de meest recente bevraging van onze Voka-Kamer in juni blijkt dat 1 op 3 ondernemingen minder aanwervingen plant en 1 op 6 overweegt om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Net door de hoge loon- en inputkosten. Er is met andere woorden een extra stimulans nodig om die intenties te keren", stelt Laveren.

Wil je zelf een aanvraag indienen? Of heb je advies nodig? Bel naar de hotline van de Voka-Kamer in Mechelen en Kempen op 0800 30 232.  Foto Voka/Guy Beyens/NNieuws.