Een buurtbewoner die vlakbij de containerterminal van de Antwerp East nv woont, wil de activiteiten van de terminal Beverdonk, het laden en lossen van schepen op het Albertkanaal, laten stil leggen.

De buurtbewoner zwaait met een document van de Afdeling Milieuhandhaving en Crisisbeheer (AMMC) dat de nv Antwerp East zonder vergunning werkt. Het document is een gevolg van de jarenlange procedures tussen de buurtbewoners en de uitbaters van de containerterminal.

Volgens de Grobbendonkse burgemeester Eric Van Meensel (N-VA) beschikt de nv Antwerp East wel degelijk over de nodige vergunning om langs het Albertkanaal de loskade uit te baten.