De Week van de Mobiliteit loopt nog tot 22 september. 'Tijdens Week van de Mobiliteit zetten we zoveel mogelijk mensen #goedopweg, te voet of met de fiets', zegt burgemeester Mien Van Olmen. 

'Dit jaar ziet de Week van de Mobiliteit er echter net dat tikkeltje anders uitzien. Grootschalige acties en massa-evenementen zijn niet mogelijk, maar we blijven ons inzetten voor een duurzame mobiliteit voor iedereen.'

'Dag fietser!'

'Springt u vaak op de fiets voor boodschappen te doen of uw favoriete terrasje of restaurant te bezoeken? Of fietst u samen met uw kameraden naar school. Dan bent u goed op weg.

Kiezen voor de fiets, is kiezen voor beweging, het klimaat, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkel ander vervoersmiddel combineert zoveel voordelen.

Om dit in de verf te zetten werden de borden "Dag fietser" bij de start van het schooljaar en in de week van de mobiliteit in de omgeving van de scholen en aan de toegangswegen opgehangen.

De borden "Dag fietser" hangen verspreid doorheen Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Wilt u zelf een bord in uw straat hangen? Vraag via participatie@herentals.be uw bord aan en laat fietsers weten dat ze welkom zijn in uw straat.

Niet alleen de borden tonen dat de stad op weg is als het over mobiliteit gaat.

• Op woensdag 16 september vond aan het fietspunt aan het station een fietsgraveeractie plaats waarbij de politie ook check-ups deed van de fietsen.
• AZ Herentals heeft op 17 september met hun werknemers deelgenomen aan de Car Free Day.
• Zowat alle lagere scholen hebben op 18 september hun Strapdag gehouden, een dag voor stappers en trappers. Voor een aantal scholen hebben wij daarvoor een tijdelijk verkeersreglement uitgeschreven zodat zij de straat konden afsluiten.
• Op dit moment zijn er aan 't Vlietje en de Kleine Nete volop werken bezig voor de aanleg van fietsersbruggen voor de fietsostrade F105 Herentals-Balen die hopelijk in 2022 helemaal klaar is.
• Op dinsdag 22 september is het nationale telewerkdag. De stad doet er alles aan om haar medewerkers zo optimaal mogelijk thuis te laten werken.
• Op zaterdag 10 oktober geven autodelen.net en JNM een achttal parkeerplaatsen op de Grote Markt een alternatieve invulling. Deze actie kadert in de actie Verover de Ruimte en kadert ook in de Week van de Mobiliteit. Met de actie wil Autodelen.net inzetten op het gebruik van gedeelde mobiliteit (= duurzame mobiliteit).

Eén deelwagen kan zo'n 8 privéwagens vervangen en op die manier kan er meer ruimte gecreëerd worden voor voetgangers en fietsers in de straat, maar leidt het ook nog eens tot een betere luchtkwaliteit, minder verkeer en minder files.
• Buurtbewoners van de Molekens werken samen met de stad rond mobiliteit in hun wijk. Het participatietraject is voor de buurt geslaagd wanneer het resulteert in een gedragen proefopstelling die wezenlijk bijdraagt tot de Molekens als wijk. Het project staat momenteel nog in zijn beginfase maar binnenkort zal de hele wijk hierbij betrokken worden..
• Ook de bewoners van Wuytsbergen en Ekelen zullen vanaf oktober kunnen participeren in de uitvoering van mobiliteitsmaatregelen in hun straat. Via informatiemomenten en gesprekken wordt een brede vertegenwoordiging uit de omgeving betrokken bij de verschillende stappen.

• Aan de brug over de Herenthoutseweg heeft de stad aanpassingen ten voordele van de fietser bepleit
• Belangrijke investeringen in voet- en fietspaden in onder meer het centrum en aan het station
• ANPR om vrachtwagenverbod in de dorpen af te dwingen
• Ontsluiting Koeterstraat-station voor zachte weggebruiker, incl. nieuwe overdekte fietsenstalling station
• Uitbreiding schoolstraten.'

Verkeersveiligheid 

'De stad wil een mobiliteitsplan en een nieuw parkeerbeleid realiseren en hier de nodige acties en middelen aan koppelen. Ze onderschrijven daarbij het STOP-principe, waarbij de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer zoveel mogelijk gefaciliteerd worden.

De grote mobiliteitsuitdagingen kan de stad niet alleen oplossen. Samenwerking met buurgemeenten, andere overheden en mobiliteitspartners is de boodschap. De provinciale mobiliteitsstudie Midden-Kempen legt de krijtlijnen vast om het verkeer in onze regio via de modal shift 50/50 in goede banen te leiden.

Hierbij is het de bedoeling om het autogebruik te verminderen, en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te verhogen.

De stad zal de aanbevelingen uit de mobiliteitsstudie Midden-Kempen opvolgen en van de partners hetzelfde engagement verwachten. Op het vlak van stedenbouw willen we hiervoor evolueren van een parkeernorm naar een mobiliteitsnorm', besluit Mien Van Olmen.

Opinie : In het centrum blijven de kasseien voor de fietsers een irriterende miskleun. Het stadsbestuur doet er niets aan.  Foto Nnieuws/LP.