Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wil een ploeg van experten ten dienste stellen van lokale besturen om de handelskernen te versterken, een zogenaamde 'profploeg'.

Veel gemeenten weten onvoldoende hoe ze moeten starten aan die belangrijke uitdaging. Daarom wil minister Crevits hen met experten kosteloos begeleiden.

Innovatieve voorbeelden en goede praktijken zullen een plaats krijgen in een digitale 'vitrine' die ter inspiratie dient.

Tot slot creëert de minister een investeringsfonds voor handelskernversterking van 10 miljoen euro, om leegstaande handelspanden aan te kopen en te transformeren.

"De coronacrisis heeft ook gezorgd voor een hogere leegstand van handelspanden. We hebben een rist aan maatregelen om bedrijven te ondersteunen in deze crisis, maar moeten ook lokale besturen bijstaan in hun handelskernversterking.

We doen dat met een profploeg die de gemeenten intensief kan begeleiden en met een investeringsfonds om innovatieve winkelconcepten te testen. Zo stimuleren we de creativiteit van ondernemers in de handelskern van onze gemeenten" - Hilde Crevits

In 2020 stond 10,4% van de handelspanden in Vlaanderen leeg, dat is een stijging van 0,7% in vergelijking met 2019 en bijna 5% meer dan in 2008. Veel mensen zijn online aan het winkelen geslagen, maar tegelijkertijd heeft de Vlaming het voorbije jaar het lokaal kopen (her)ontdekt.

Daarom is handelskernversterking ook een prioriteit in het beleid van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

In september heeft minister Crevits het plan ‘Werk aan de Winkel’ voorgesteld. Een plan van aanpak om de lokale middenstand te ondersteunen. In het najaar liep daarbij een participatietraject met de lokale besturen en VVSG, de provincies, Unizo en Comeos. Dat traject “re-think winkelstraat” mondt nu uit in een aantal concrete maatregelen.

Profploeg

Veel gemeenten geven aan dat ze niet goed weten hoe ze moeten beginnen aan de handelskernversterking en vragen daar expertise en ondersteuning voor.

Daarom wil minister Crevits een ‘profploeg’ aanstellen, een ploeg van experten en deskundigen die de lokale besturen kosteloos adviseren over ruimtelijke planning, e-commerce, vastgoed, events, sociale media of stedelijke logistiek. Voor de begeleiding wordt twee miljoen euro voorzien.

De werking van de profploeg is allesbehalve traditioneel. Geen studie vanop afstand, maar experten die rondlopen in gemeente- of stadskernen en concrete acties voorstellen.

Zo zal men breed advies geven over onder andere verborgen parels met potentieel, innovatieve winkelconcepten en het aantrekken van ondernemingen. Ook bij het parkeerbeleid of bij het inzetten van sociale media om handelskernen te promoten, kan hulp gevraagd worden. Een ‘SOS Piet’ voor handelskernen.

Voor alle goede voorbeelden en innovatieve ideeën voorziet minister Hilde Crevits een online ‘vitrine’. Het platform moet ter inspiratie dienen voor alle lokale besturen. 

Investeringsfonds Handelskernversterking

Begeleiding alleen volstaat niet. Er is ook nood aan directe steun. Met een ‘Investeringsfonds Handelskernversterking’ wil minister Crevits lokale besturen financieel ondersteunen.

Niet om meer handelspanden te creëren, maar om leegstaande panden nieuw leven in te blazen, wordt 10 miljoen euro voorzien. Het stelt gemeenten en steden in staat panden aan te kopen en te transformeren, al dan niet op advies van de profploeg.

De verworven panden kunnen daarna ingezet worden om bijvoorbeeld winkelconcepten uit te testen, om starters een kans te geven aan lagere huurtarieven een winkel te beginnen of om tijdelijke ruimtes aan te bieden als opslagplaats of afhaalpunt.

Ook de omvorming tot een moderne werkplek voor kleine kmo’s of horecazaken hoort tot de mogelijkheden die moeten leiden tot handelskernversterking. Een lokaal bestuur kan ook een pand op een strategische locatie aankopen, het afbreken en het omvormen tot een parking, een bruisend terras, of er een verbinding mee creëren tussen 2 delen van de handelskern.

Meer info: www.vlaio.be/handelskernversterking