Het openbaar vervoer van De Lijn zal tijdens oudejaarsnacht weinig tot geen hinder ondervinden als gevolg van de 5-daagse staking van ACOD. Enkel op het tramnet in Antwerpen wordt lichte hinder verwacht.

De rest van de week is er overdag wel nog hinder in heel Vlaanderen door de staking: reizigers kunnen op de website en in de app realtime-informatie raadplegen op de haltepagina's.

Oudejaar: weinig tot geen hinder op feestbussen en -trams

Het openbaar vervoer zal tijdens oudejaarsnacht weinig tot geen hinder ondervinden als gevolg van de 5-daagse staking van ACOD. Enkel op het tramnet in Antwerpen wordt lichte hinder verwacht. Realtime-informatie kan geraadpleegd worden op de website (www.delijn.be/nl/haltes) en in de app (klik op 'Haltes'): geef de naam van de halte in en je krijgt een overzicht van de eerstvolgende ritten aan deze halte.

Meer dan 300 chauffeurs, dispatchers, controleurs en technici van De Lijn staan klaar om vlot en veilig vervoer te kunnen bieden op oudejaarsnacht. Sommige lijnen volgen hun vaste traject, andere feestbussen bedienen een gelegenheidstraject. Een overzicht van het volledige aanbod en de tarieven is te vinden op www.delijn.be/oudjaar.

Hinder door staking van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2020

Op de andere dagen van deze week wordt er wel nog hinder verwacht op de dienstverlening. Hoe groot de hinder is en in welke regio's en op welke dagen, blijft onduidelijk. Reizigers kunnen op de website en in de app realtime-informatie raadplegen op de haltepagina's.

Directie roept op tot constructieve samenwerking

De Lijn betreurt het ten zeerste dat de socialistische vakbond andermaal de reizigers in de kou laat staan, deze keer in volle eindejaarsperiode. De directie blijft openstaan voor overleg, met haar medewerkers en met de sociale partner(s), en dringt erop aan om samen te werken aan de toekomst van De Lijn in plaats van destructieve acties te organiseren die het bedrijf - en bijgevolg haar vele medewerkers - ernstig kunnen schaden.