3 ANPR-camera's (nummerplaatherkenning) controleren vanaf maandag 8 maart het verkeer in Wuytsbergen. Het gaat om een proefopstelling met 'virtuele knip' om sluipverkeer uit de wijk te weren.  Dat is het hoofddoel.

De spanningen binnen de Herentalse schijnbare 'dorpspolitiek', vooral gestuurd door de N-VA-schepen voor mobiliteit, resulteerden in november vorig jaar om 2 verschillende proefopstellingen uit te gaan testen.

Uit eerdere verkeerstellingen van politie Neteland bleek dat 40% van de voertuigen in Wuytsbergen niet-plaatselijk verkeer vormen.

Achtereenvolgens test het gemeentebestuur een 'virtuele knip' met ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition, automatische nummerplaatherkenning), en later een vaste knip met boombakken uit.

De eerste proef met de slimme camera's gaat op 8 maart van start. Dit systeem blijft tot eind juni in werking, waarna het 2e luik met de vaste bloembakken-knip opstart.

De ANPR-camera's staan op de Zaatweg vlak bij de rotonde op de Olympiadelaan, in de Ekelstraat aan de spooroverweg en in de De Beukelaer-Pareinlaan aan de spoorwegbrug.

Zo ontstaan in feite 2 routes die de camera's controleren : de route via de Ekelstraat en die via Wuytsbergen.

De exacte plaatsing van de camera's is belangrijk: de bekende koekjes- en chocoladefabrieken van Mondeléz en WZC Vogelzang liggen zo binnen het gecontroleerde traject, omdat de werknemers van deze productiesites of bezoekers van senioren ook als 'bestemmingsverkeer' worden beschouwd, niet als sluipverkeer.

Automatisch boete-doc

'Vanaf 8 maart controleren 3 ANPR-camera's het verkeer in Wuytsbergen-Ekelen. Die registreren de reistijd en de route van een voertuig. Op basis daarvan stelt een computersysteem vast of een voertuig plaatselijk of doorgaand verkeer is.

Doorgaand verkeer is niet toegestaan en krijgt automatisch een boete. Verkeer dat naar of van het gebied rijdt tussen de sporen, de Olympiadelaan en de Nete, is plaatselijk verkeer", klinkt het bij het lokaal bestuur.

Alle nummerplaten van de bewoners van Wuytsbergen en omgeving zitten in de het ANPR-camera's bestand.  Leveranciers die alleen maar een pakje komen brengen, krijgen geen boete wanneer ze het gebied weer buiten rijden via dezelfde camera.

Bij de evaluatie van de proefopstellingen is ook de buurt nauw betrokken. Er bestaat nu een begeleidingsgroep met 10 buurtbewoners die regelmatig samenkomt met de gemeente om de situatie te bespreken.

"De evaluatie is gebaseerd op het verzamelde cijfermateriaal van tellingen en de ervaring van de bewoners. De begeleidingsgroep stelt na de proefopstellingen een advies op voor de gemeenteraad, die in oktober de uiteindelijke beslissing neemt."

Wordt vervolgd. (pp)

Plan : De camera's kom je tegen op de Zaatweg (1), in de Ekelstraat (2) en in De Beukelaer-Pareinlaan (3) (rr/pp) / en foto Johan Temmerman/ Nnieuws.