De deputatie van de provincie geeft de uitbater van de Grobbendonkse containerterminal op Beverdonk 'Antwerp East Port' een vergunning om tussen 6u en 22u overdag activiteiten te verrichten.

Dit jaar wordt er nog een geluidswal opgebouwd, zodat de geluidshinder voor de buurtbewoners moet verminderen.

De uitbatingsvoorwaarden kunnen net als de voorbije jaren met bestuurlijke maatregelen door de burgemeester beperkt worden.

'De beslissing van de deputatie is maar net binnen. We zijn alle aspecten aan het bestuderen. Zo is het me niet duidelijk of de eerder genomen bestuurlijke maatregelen nu nog van kracht zijn', weet burgemeester Eric Van Meensel (N-VA).

Actiecomité Rust voor Grobbendonk tekent verzet aan

Volgens Magda Spiessens, woordvoerster van de actiegroep Rust voor Grobbendonk is de 'provincie blind, doof en hardleers'. Het actiecomité verwacht van het gemeentebestuur dat ze hen mee steunt in het verzet tegen de uitbreiding van de activiteiten.  De actiegroep tekent verzet aan.

Foto's NNieuws.