Vorig jaar besliste het stadsbestuur een ‘verkeersfilter’ aan te leggen in Wuytsbergen. Deze vaste knip werd op veel tegenstand onthaald.

'Later keurde de gemeenteraad een proefproject met 2 opstellingen goed,' zegt Els Sterckx, gemeenteraadslid VB.  'Uiteraard steunde ook Vlaams Belang Herentals dit voorstel. Participatie is immers meer dan burgers informeren over genomen beslissingen. 

De eerste proefopstelling met ANPR-camera’s die controleren of een voertuig plaatselijk verkeer is, loopt nu bijna ten einde.

Vlaams Belang Herentals hoorde positieve reacties: doorgaand verkeer nam duidelijk af.

Het systeem blijkt echter zeker nog niet feilloos te zijn. Zo trekken we de positie van de camera aan De Beukelaer (LU Mondelèz) in twijfel, kan snel even langs huis rijden voor een bekeuring zorgen en blijkt dat mensen die de omgeving Wuytsbergen uitrijden en via een andere weg terug in, ook beboet kunnen worden.

We hopen dat het bestuur deze problemen niet zal aangrijpen om deze proefopstelling zonder meer af te wijzen, maar eerder zal streven naar een optimalisering van het systeem.

Zo kan plaatselijk verkeer nog steeds in beide richtingen rijden. Een onderbreking van Wuytsbergen zou enkel voor nog meer verkeersoverlast zorgen in de omliggende straten, die nu al zwaar belast worden.'  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.