Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft ons land de intentie om het openbaredienstencontract rechtstreeks aan NMBS te gunnen.

'De regering zet zo een volgende stap in een formele procedure om van NMBS in ons land de komende tien jaar de enige operator te maken voor het reizigersvervoer per spoor.

Het regeerakkoord van de federale regering voorziet inderdaad dat het spoor een centrale rol speelt in de mobiliteit van de toekomst en dat NMBS in die context niet wordt onderworpen aan de concurrentie van andere operatoren van personenvervoer, maar integendeel dat de opdracht die NMBS al decennialang vervult, bevestigd wordt.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: "Als minister van Mobiliteit wil ik een eigentijdser bestuurskader geven voor de spoorwegbedrijven, met krachtige prioriteiten voor de toekomst van het spoor: met in de toekomst meer treinen, latere treinen 's ochtends en vroegere treinen 's avonds, met kwaliteitsvolle diensten, om nog meer mensen voor de trein te laten kiezen.

De stap die nu gezet werd is belangrijk, want hiermee wordt de formele procedure in gang gezet die de status van NMBS als enige spoorwegoperator bevestigt voor de komende tien jaar: een teken van vertrouwen van de federale regering in de historische operator.

Op dit moment lopen er onderhandelingen tussen de federale overheid, en NMBS en Infrabel met het oog op het afsluiten van een nieuw "openbaredienstencontract" voor NMBS en een "performantiecontract" voor Infrabel.

De minister van Mobiliteit wil meer dan ooit de reiziger en de klant centraal zetten.

Georges Gilkinet: "Ik wil de trein van de toekomst op de rails zetten. De dienstverlening aan reizigers en bedrijven moet beter, er moet meer samenwerking komen tussen de verschillende openbaarvervoersbedrijven zodat je makkelijker kan overstappen op de metro of de bus.

En onze spoorbedrijven hebben ook een voorbeeldfunctie op vlak van personeelsbeleid rond diversiteit en gelijke kansen en voor milieubeleid, voor energie en biodiversiteit. Mijn doel is om hen via deze contracten en de rechtstreekse gunning voor te bereiden op de toekomst."

Na de publicatie van de inhoudstafel van nieuwe openbaredienst- en performantiecontracten (de zogenoemde "specificaties") in april 2021, is ook dit een belangrijke stap voor de toekomst van het spoor in België.

De intentie om het Belgische spoornet te laten uitbaten, moet één jaar voor de werkelijke toekenning gepubliceerd worden in het Europese Staatsblad. Omdat dat ten laatste voor eind 2022 voorzien is, wordt de timing hiermee om het regeerakkoord uit te voeren dus helemaal gerespecteerd.'  Foto NNieuws.