Het lokaal bestuur Olen investeert dit jaar in een trajectcontrole op de Geelseweg. De palen waarop de camera's zullen gemonteerd worden, staan er sinds het najaar van 2020. De camera's zelf volgen binnenkort.

Het gaat om camera's voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR-camera's) die deel uitmaken van een gedeelde investering met  gemeente Herentals en politie Neteland.

Olen beschikt vandaag al over enkele ANPR-camera's. Uit een recent behoefteonderzoek van politie Neteland bleek dat er nog op een aantal locaties in de zone camera's aangewezen zijn voor een goede werking.

Dat kunnen trajectcontroles zijn, camera's voor tonnagebeperking of om het Netelandgrondgebied af te bakenen (voor politionele doeleinden).

Uit het onderzoek kwam ook de nood aan een trajectcontrole op de Geelseweg naar boven.

Veilige gemeente

De plaatsing van ANPR-camera's ter hoogte van de Geelseweg past ook in de doelstelling van het lokaal bestuur om van Olen een veilige gemeente te maken.

De camera's komen er enerzijds om snelheden te meten. Daarnaast vormen ze ook een belangrijke meerwaarde in de strijd tegen misdrijven en overlast.

Opgelet: ook op locaties waar geen trajectcontrole geldt, blijft het belangrijk om je aan alle regels van de wegcode te houden.

Respecteer de maximumsnelheid, hou voldoende afstand van andere weggebruikers, hou rekening met de weersomstandigheden, de staat van de weg, ...'  Foto Nnieuws.