De Raad van State heeft de vergunning geschorst die de Bestendige Deputatie aan containerterminal DP World eind 2016 had afgeleverd. Dat betekent dat vanaf dinsdagochtend het lossen en laden enkel tussen 07u en 19u mag gebeuren. Dus niet meer vanaf 06u of 's nachts.

Vandaag kreeg actievoerder Marc Dieltjens, die aan de overzijde van het Albertkanaal tegenover de containerterminal woont, het arrest van de Raad van State in de brievenbus.  De Raad vindt onder meer dat de vergunning werd afgeleverd zonder afdoende garanties dat de geluidsnormen opgenomen in de Vlarem II wetgeving kunnen worden gehaald. Volgens Dieltjens heeft het bedrijf dus geen milieuvergunning meer en moeten de diverse overheden optreden.

'Opsteker voor de buurt'
'Het dossier heeft al veel geld, energie en tijd gekost', reageert Marc Dieltjens. 'Ik ben samen met m'n vader bijna voltijds met het juridisch kluwen bezig. Dit arrest van de RvS is opnieuw een opsteker voor de buurtbewoners.

Merkwaardig hierbij is dat politie Neteland dit arrest vandaag niet wilde tegen afgiftebewijs in ontvangst nemen. Hoe is dit mogelijk? De Raad van State is het hoogste rechtscollege van ons land. De lokale politie is verplicht de uitvoering van het arrest op te volgen, te controleren en een pv op te maken.

Schandalig dat deze toestand vol tegenwerkingen in België nog kan bestaan. We zullen doorgaan tot het bittere einde. Dat kan de sluiting van het containerbedrijf zijn. Voor mij moet de terminal niet dicht.  Ze moeten zich enkel aan de wet houden. Als ze me uitkopen, is het natuurlijk ook opgelost,' besluit een zelfzekere Marc Dieltjens.

Saneringsmaatregelen nodig
Burgemeester Eric Van Meensel (N-VA) legde in maart dit jaar aan DP World als bestuurlijke maatregel een verbod op om in het weekend op Beverdonk schepen te laden en te lossen, met één toegestane afwijking per maand op zaterdag van 9u tot 16u.

Burgemeester Eric Van Meensel : 'Deze bestuurlijke maatregel is het gevolg van het feit dat de milieuvergunning klasse II zoals afgeleverd op 22 december 2016 door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen stelt dat gewerkt dient te worden volgens de Vlarem II-geluidsnormen.

Indien nodig, dient DP World volgens deze milieuvergunning de nodige saneringsmaatregelen te nemen om te voldoen aan de wettelijke geluidsnormen.
Ik achtte het noodzakelijk om de bestuurlijke maatregel op te leggen omdat, ondanks alle positieve inspanningen tot op heden van DP World, de geldende Vlarem II-normering door het bedrijf nog niet gehaald wordt'

DP World veroordeeld

Buurtbewoners hadden midden vorig jaar inbreuken laten vaststellen omdat er 's nachts containers werden gelost en geladen met veel nachtlawaai. Het bedrijf DP World Antwerp-East werd veroordeeld door de rechtbank, ook in beroep : 30.000 euro boete waarvan 15.000 euro met uitstel.

Wordt vervolgd.

DP World was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Foto's archief NNieuws.