U bent hier

Raoul Leysen : 'Participatie werkt enkel met éérlijke informatie, niks anders, stadsbestuur!'

Herentals
23.10.2020 - 22.56u
Door: Mark Jaspers

Vanaf begin november komt er een knip op het kruispunt Vogelzang/Wuytsbergen.

'Niet totaal onverwacht want 'een knip' werd al langer aanzien als één van de mogelijke oplossingen om sluipverkeer in Wuytsbergen te voorkomen', zegt Raoul Leysen, kritisch buurtbewoner.

'Wel verwonderlijk, want waar bij eerdere communicatie telkens over een dynamische knip werd gesproken, blijkt het stadsbestuur, in casu schepen 'mobiliteit' Yoleen Van Camp (N-VA), nu plotsklaps en op korte termijn te willen inzetten op een proefproject met een vaste knip?

Op 20 oktober was er een interview op RTV waarin de burgemeester uitlegt dat ze 'het echt héél participatief wil aanpakken' en dat door 'goed te communiceren en te evalueren'.

Wel, dan slaat ze, samen met haar N-VA-schepen voor mobiliteit, de bal mooi mis!'

'PARTICIPATIE is meer dan inspraak!'

'Het staat voor 'actieve deelname in de besluitvorming. Dat wil zeggen dat je burgers de kans geeft om structureel mee te denken en niet slechts het recht geeft om een verbale kanttekening te mogen plaatsen. En dat is nu net wat het stadsbestuur doet met de opmerkingen die de buurt heeft meegegeven tijdens de debatavonden in 2016/2017.'

'GOED INFORMEREN = pro-actief communiceren!'

'Dat doe je door het studie- en communicatiebureau de opdracht te geven om op voorhand te luisteren naar de bezorgdheden en de verwachtingen van de betrokken bewoners.

En dus niet enkel door 14 dagen voor aanvang van een 7-maanden durende proefopstelling een foldertje in de bus te stoppen.'

'Wanneer INSPRAAK als participatie moet dienen...'

'Fantastisch dat jullie ons als burger een platform aanbieden waarin we actief kunnen reageren! Eerlijk waar, een stap in de goede richting!

Beetje laat wel natuurlijk, want jullie hebben nu éénmaal al een keuze gemaakt. Spijtig genoeg zie je dat ook aan 'de ideeën' die de buurt nu begint op te sommen!'

'Kan PARTICIPATIE nog?'

'Misschien ben ik te kritisch en krijgt de 'begeleidingsgroep' deze keer toch echt wel de kans om mee te denken aan een gedragen oplossing!

Misschien hebben jullie voor dit participatietraject ook het nodige budget voorzien om wel een aantal andere voorstellen uit te testen en te evalueren.

Misschien is de communicatie ongelukkig en bedoeling jullie niet 7 maanden één mogelijke oplossing uit proberen, maar 7 maanden actief op zoek gaan naar een oplossing die echt werkt en gedragen is.

Misschien hopen jullie ook op een gelukkige buurt met een gedragen oplossing als eindresultaat.

Misschien, ... maar momenteel ben ik vooral bevreesd voor 2 opties:
een ontevreden buurt en een definitieve oplossing waar niemand gelukkig mee is
een ontevreden buurt, géén oplossing en terug naar af.'

'Wat stoort je zo aan die vaste knip?' 'Ik zal een opsomming plaatsen, want het is een lijstje hoor:

Mobiliteitsstudie bepaald: teveel overlast door sluipverkeer!

Zorgt het aantal (sluip-)voertuigen voor overlast?

Of is het de snelheid, de slechte infrastructuur, het gebrek aan plaats voor de zwakke weggebruiker, de slechte doorstroming aan overwegen, ... dat vooral voor overlast zorgt?

Moet je als buurtbewoner de gevolgen dragen van sluipverkeer?

Je zal maar aan de kant van de Ekelstraat wonen met kinderen die school gaan in basisschool 'De Wijngaard.'

Je zal maar aan de kant van Wuytsbergen wonen en elke dag de autosnelweg moeten nemen richting A'pen.

Verplaats je het probleem niet naar andere delen van de stad?

Je zal maar in de Markgravenstraat wonen en vanaf 5/11 plotsklaps al het bijkomende verkeer moeten verwerken. Want jullie denken toch niet dat iedereen nu plots wel de ringweg gaat gebruiken?'

'Hoe evalueer je een oplossing die weldra achterhaald is?'

'De kans is immers groot dat bij een herstructurering van de spoorovergangen, de overweg 'Vossenberg' zal worden gesloten waardoor het extra verkeer zal moeten omrijden via de ringweg!

Waarom investeer je niet eerst in je structurele oplossing tegen dit soort sluipverkeer?

Zorg voor een vlotte spoorwegovergang en een vlotte ringweg, zodat de tijdsbesparing, vooral voor niet-bewoners minimaal is.

Wat is de impact van Mondelèz LU De Beukelaer op onze buurt?
Is dit al eens in kaart gebracht tijdens de talloze studies?
Zijn zij al eens betrokken in de gesprekken rond mogelijke oplossingen?
Wat zeggen onze hulpdiensten hierover?

Telkens er een brandweer-oproep is voor Lu Mondelèz 'De Beukelaer', komen de brandweerwagens via de Ekelstraat. Ze zitten nochtans aan de Ringlaan? Waarom, zo'n grote tijdsbesparing?

Heb je dit al eens uit ecologisch standpunt bekeken?
Véél meer extra gemotoriseerde verplaatsing door de bewoners van de omgeving.

Véél meer stilstaand verkeer aan de spooroverwegen 'Poederleeseweg' en 'Lichtaartseweg'.

Is het wel zo'n goed idee is om 100-den extra wooneenheden te creëren in een wijk waar je nu al een gigantisch mobiliteitsprobleem hebt?

Hebben jullie er rekening mee gehouden dat die wooneenheden trouwens een ongelooflijke bouwwerf met zich mee zullen brengen? Leuk als al dat zwaar verkeer telkens via Vossenberg of, in het beste geval, langs de Ringlaan moet passeren!

Kan er niet eerst geïnvesteerd worden in de 'beloofde' trage wegen?
Vooral een doorsteek voor fietsers en voetgangers is dringend aan de orde. De kansen zijn hier legio, maar eerst de wijk autoluw maken. Met welk doel? Om achteraf géén trage wegen te hoeven bij maken? Teveel onderhoud?

Wat me het ergste stoort is het feit dat 'dynamisch', plots 'vast' betekent.'

'De beste stuurlui staan aan wal'

'Wat stel ik dan voor?

'Ik ben géén mobiliteitsexpert en beweer zeker niet dat een oplossing voor de hand ligt. Of dat er een oplossing is die voor iedereen 100% OK zou zijn, maar ben er wel van overtuigd dat er in 2020 meer mogelijkheden zijn dan stomweg 'een bloembak plaatsen' in het midden van een drukke woonwijk.

De beloofde dynamische knip, bv. via nummerplaatherkenning, mijn part in combinatie met verdwijnpalen of hoge boetes die de stadskas kunnen aandikken, ligt voor mij als eerste op tafel, als was het maar omdat daar iedereen het op een gegeven moment toch over eens was geraakt.

Maar ook ideeën zoals een trajectcontrole met zéér lage snelheid of een infrastructurele aanpak van de echte problemen zijn wat mij betreft alvast beter en logischer dan wat nu op tafel ligt.

Ik heb het, net als alle andere buurtbewoners, ook ontzettend druk met mijn eigen balans werk/privé op een aanvaardbaar niveau te houden. Ik reken dan ook op een open, eerlijk bestuur dat in mijn plaats goede en gedragen beslissingen neemt.

Maar ik begin meer en meer te vrezen dat dat nogal naïef is van mezelf.'

'Conclusie'

'Een statische knip was nooit een optie voor onze buurt, laat staan dat die aanbevolen of gedragen zou zijn.

Als jullie echt participatief aan de slag zouden gegaan zijn, dan had dit al lang duidelijk geweest. Maak jullie beloftes waar en zorg voor meer dan inspraak op papier en schijnparticipatie als lapmiddel. Typisch aan deze coalitie', besluit Raoul Leysen.

Foto : Ongeval in de Wuytsbergen (2017), auto rijdt tegen bloembak / Nnieuws archief.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto