9 steden en gemeenten uit de regio Middenkempen hebben samen met de provincie Antwerpen een overkoepelende mobiliteitsvisie uitgewerkt die onder meer een einde moet maken aan de overlast door doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen en sluipverkeer tussen de E34 en E313.

De partners willen meer inzetten op openbaar vervoer via de snelwegen en willen werk maken van autoluwe fietsroutes en een tonnagebeperking in dorpskernen.

Omdat de driehoek tussen de E34, E313 en N19 steeds meer gebukt gaat onder mobiliteitsproblemen, niet in het minst door de steeds langere files op de snelwegen, besloten de steden Geel en Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven twee jaar geleden te gaan samenzitten met de provincie Antwerpen.

"Gemeenten kunnen deze problemen niet binnen hun eigen grondgebied oplossen", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). "Daarom was er nood aan een bovenlokale visie met duidelijke keuzes."

Een provinciale werkgroep kwam nu tot de conclusie dat nieuwe weginfrastructuur niet voor een oplossing zou zorgen.

Er ligt daarentegen een studie op tafel die pleit voor een openbaarvervoernet dat optimaal gebruik maakt van de snelwegen, met haltes die niet langer aan een op- en afrittencomplex zouden liggen maar speciaal worden aangelegd langs de snelweg, met een park & ride vlakbij.

"Uiteraard ligt de uitvoering daarvan bij de Vlaamse overheid, maar we geven hier met tien overheden een belangrijk signaal", zegt Lemmens. Voorts zijn er volgens de studie bijkomende inspanningen nodig voor autoluwe fietsroutes en zou er een tonnagebeperking tot 3,5 ton moeten komen voor vrachtverkeer in dorpskernen.

De "Mobiliteitsvisie Middenkempen" zal binnenkort in de gemeente- en adviesraden van de betrokken overheden worden toegelicht met het oog op een verder gezamenlijk engagement en concreet actieplan. (belga)