De nieuwe trajectcontroles liggen verspreid over heel Vlaanderen, er wordt in totaal meer dan 75 kilometer weg gecontroleerd. Bij zo'n trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid gecontroleerd tussen twee punten.  Zoals op de Lierseweg Herentals-Grobbendonk en Boudewijnlaan Olen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert 2,6 miljoen euro om de Vlaamse gewestwegen uit te rusten met nieuwe trajectcontroles. Die komen bij de 30 trajectcontroles die de minister in mei aankondigde. "Het is de bedoeling om het aantal controles verder uit te breiden", zegt Weyts. "Niet enkel dit jaar, maar ook de volgende jaren zullen er elk jaar 20 nieuwe trajectcontroles bijkomen."

Er zijn al trajectcontroles op snelwegen en gewestwegen. "Maar op gewestwegen vallen verhoudingsgewijs nog altijd het grootste aantal verkeersdoden", stelt Weyts. "De locaties van de nieuwe trajecten zelf werden geselecteerd op basis van de gekende ongevallencijfers, zodat er gericht ingezet kan worden op de meest dodelijke punten in Vlaanderen."

"Elke euro die we via boetes zullen kunnen innen, zullen opnieuw geïnvesteerd worden in verkeersveiligheid", besluit de minister nog. "De opbrengsten van de trajectcontroles op gewestwegen zullen namelijk terugvloeien naar het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Die middelen zullen op hun beurt initiatieven financieren die de verkeersveiligheid structureel versterken." (pp)